Ana içeriğe atla

Translate

USSMAK Geçmiş Kongreler

 

I. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi ( 4-5 Mart 2023)
USSMAK 2023 BİLDİRİ KİTABI / PROCEEDING BOOK
KONGRE PROGRAMI

4 Mart 2023 / 11.00

1.      OTURUM

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN

Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN

Yeşil Maliye Politikaları: İklim Sorunsalına Mali Reçete

Doç. Dr. Gülçin TAŞKIRAN

İnsan Hakları İhlali Olarak Çocuk Yoksulluğu Üzerine Nitel Bir Araştırma: İstanbul-Sanayi Mahallesi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARASAÇ

Türk Vergi Sisteminde Kurumlar Vergisine İlişkin Vergi Harcamalarının Türkiye Ekonomisine Etkisi

Dr. Aliyeva Jale REHMAN

Azerbaycan'da Kırsal Nüfusun Yaşam Standartlarının İyileştirilmesinde Mesleki Eğitimin Rolü ve Önemi

Arş. Gör. Buket ÇETİN

Teknoloji ve Küresel Politik Ekonomi: Susan Strange’in Yapısal Güç Yaklaşımı ve Eklemeli İmalat (Additive Manufacturing) Örneği

4 Mart 2023 / 13.00

2.      OTURUM

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Osman GEYİK

Doç. Dr. Osman GEYİK

Vergiye Karşı Mükellef Davranışlarının Vergi Hukuku Kapsamında İncelenmesi

Doç. Dr. Taner ERCAN

Vergi Yargılamasında Delilin Nitelikleri ve Delil Tedarikinde Özellik İçeren Hususlar

Dr. Öğr. Üyesi Onur SEZER

Bir Vergi Güvenlik Müessesesi Olarak Türkiye’de Emsal Kira Bedeli Uygulaması

Doç. Dr. Reşat ARICA; Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Oğuz AŞAP & Dr. Öğr. Üyesi Osman S. SESLİOKUYUCU

Turistlerin Kripto Para Kullanımına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

Arş. Gör. Yücel DEMİRKILIÇ

Yeni Bir Bütçeleme Yaklaşımı “E-Katılımcı Bütçeleme”

4 Mart 2023 / 15.00

3.      OTURUM

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Memduh ASLAN

 

Doç. Dr. Memduh ASLAN

İstanbul Finans Merkezinde Sağlanan Vergi ve Diğer Teşviklerin Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Kendal DENİZ & Doç. Dr. Erdal EROĞLU

Türkiye’de Vergi Harcamalarının Büyüklüğü Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Onur UÇAR

Vergisel Avantaj mı? Vergisel Adaletsizlik mi? Asgari Ücretliler Açısından 7349 sayılı Kanun’un Asgari Geçim İndirimine Dair Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Dr. Burak KOZALI

Vergi Uyumunun İyileştirilmesinde Zihinsel Muhasebe ve Vergi Okuryazarlığı

Arş. Gör. Yusuf CENGİZ

Ortodoks-Heterodoks İktisat Üzerine Bir Bakış

5        Mart 2023 / 10:00

4.      OTURUM

Oturum Başkanı :  Dr. Öğr. Üyesi Halil KETE

Dr. Öğr. Üyesi Halil KETE

Mali Kurallar ve Yerel Yönetim Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK

Çevrimiçi Tüketici Davranışı Bağlamında Uzun-Kısa Vadeli Bellek ile Havayolu Talebinin Tahmini: Yeni Zelanda Örneği

Yüksek Lisans Öğrencisi Sema AŞAR & Dr. Öğr. Üyesi Aykut AYDIN

Yeni Bir Ekonomik Tür Olarak Küçülmenin Tarım Politikalarına Entegrasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ & Arş. Gör. Orhan BALCI

Geleneksel Personel Seçim Yöntemlerinin ChatGPT ile Karşılaştırılması

Yüksek Lisans Öğrencisi Fırat ACIBUCA & Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık AYDIN

Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

5        Mart 2023 / 13:00

5.      OTURUM

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Mehmet SONGUR

Doç. Dr. Mehmet SONGUR &Dr. Öğr. Üyesi Burak SERTKAYA

BRIC Ülkelerinde Döviz Kuru ile Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksi Arasındaki İlişki: Fourier Yaklaşımı

 

Doç. Dr. Timur TÜRGAY

Kamu Mali Yapılanmasında Stratejik Yönetim; “Rigor Mortis” Sorunu ve Sürdürülebilir Etkinlik Faktörü Olarak Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı

 

Dr. Cansın Kemal CAN

The Spend-Tax or Tax-Spend Conundrum: Buchanan-Wagner vs. Barro vs Musgrave

 

Dr. Burcu KUZUCU YAPAR

Tüzel Kişilik Perdesinin Kamu Alacakları İçin Kaldırılması

 

Arş. Gör. Muhammed Fatih CÜRE

Bütçe Hakkının Kullanılmasında Bir Araç Olarak Avrupa Vatandaşları Girişimi

 

5        Mart 2023 / 15.30

6.      OTURUM

Oturum Başkanı : Yusuf YAKŞİ

Doktora Öğrencisi Yusuf YAKŞİ

Tiksindirici Borç Doktrini Üzerine Bir Eleştiri

Yüksek Lisans Öğrencisi Aynur TOPBAŞLI

Vergi Sisteminin Karmaşıklığı ve Vergiye Uyum Maliyeti

Yüksek Lisans Öğrencisi Sezen OCAKHANOĞLU

Körfez Savaşı Sonrası Kuveyt’teki Filistinli Mülteciler Üzerine Bir İnceleme

Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer SEZER

Türkiye’de Sivil Toplum ve Demokrasi İlişkisi

 

 İÇİNDEKİLER

 

Yazarlar

Bildiri Başlığı

Sayfa

Onur SEZER

Bir Vergi Güvenlik Müessesesi Olarak Türkiye’de Emsal Kira Bedeli Uygulaması

1-3

Osman GEYİK

Vergiye Karşı Mükellef Davranışlarının Vergi Hukuku Kapsamında İncelenmesi

4-5

Gamze Yıldız ŞEREN

Yeşil Maliye Politikaları: İklim Sorunsalına Mali Reçete

6-7

Bahri Baran KOÇAK

Çevrimiçi Tüketici Davranışı Bağlamında Uzun-Kısa Vadeli Bellek ile Havayolu Talebinin Tahmini: Yeni Zelanda Örneği

8-18

Cansın Kemal CAN

The Spend-Tax or Tax-Spend Conundrum: Buchanan-Wagner vs. Barro vs Musgrave

19

Memduh ASLAN

İstanbul Finans Merkezinde Sağlanan Vergi ve Diğer Teşviklerin Değerlendirilmesi

20-22

Gülçin TAŞKIRAN

İnsan Hakları İhlali Olarak Çocuk Yoksulluğu Üzerine Nitel Bir Araştırma: İstanbul-Sanayi Mahallesi Örneği

23-25

Sema AŞAR& Aykut AYDIN

Yeni Bir Ekonomik Tür Olarak Küçülmenin Tarım Politikalarına Entegrasyonu

26-27

Taner ERCAN

Vergi Yargılamasında Delilin Nitelikleri ve Delil Tedarikinde Özellik İçeren Hususlar

28-38

Halil KETE

Mali Kurallar ve Yerel Yönetim Uygulamaları

39-40

Burcu KUZUCU YAPAR

Tüzel Kişilik Perdesinin Kamu Alacakları İçin Kaldırılması

41-42

Fatih KARASAÇ

Türk Vergi Sisteminde Kurumlar Vergisine İlişkin Vergi Harcamalarının Türkiye Ekonomisine Etkisi

43-44

Cumali KILIÇ & Orhan BALCI

Geleneksel Personel Seçim Yöntemlerinin ChatGPT ile Karşılaştırılması

45-46

Mehmet SONGURBurak SERTKAYA

BRIC Ülkelerinde Döviz Kuru ile Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksi Arasındaki İlişki: Fourier Yaklaşımı

47-48

Buket ÇETİN

Teknoloji ve Küresel Politik Ekonomi: Susan Strange’in Yapısal Güç Yaklaşımı ve Eklemeli İmalat (Additive Manufacturing) Örneği

49-51

Onur UÇAR

Vergisel Avantaj mı? Vergisel Adaletsizlik mi? Asgari Ücretliler Açısından 7349 sayılı Kanun’un Asgari Geçim İndirimine Dair Hükümlerinin Değerlendirilmesi

52-53

Burak KOZALI

Vergi Uyumunun İyileştirilmesinde Zihinsel Muhasebe ve Vergi Okuryazarlığı

54-56

Aynur TOPBAŞLI

Vergi Sisteminin Karmaşıklığı ve Vergiye Uyum Maliyeti

57-58

Aliyeva Jale REHMAN

Azerbaycan'da Kırsal Nüfusun Yaşam Standartlarının İyileştirilmesinde Mesleki Eğitimin Rolü ve Önemi

59-65

Muhammed Fatih CÜRE

Bütçe Hakkının Kullanılmasında Bir Araç Olarak Avrupa Vatandaşları Girişimi

66-67

Ömer SEZER

Türkiye’de Sivil Toplum ve Demokrasi İlişkisi

68-69

Yusuf CENGİZ

Ortodoks-Heterodoks İktisat Üzerine Bir Bakış

70-71

Yücel DEMİRKILIÇ

Yeni Bir Bütçeleme Yaklaşımı “E-Katılımcı Bütçeleme”

72-74

Kendal DENİZ & Erdal EROĞLU

Türkiye’de Vergi Harcamalarının Büyüklüğü Üzerine Bir Değerlendirme

75-76

Sezen OCAKHANOĞLU

Körfez Savaşı Sonrası Kuveyt’teki Filistinli Mülteciler Üzerine Bir İnceleme

77-78

Timur TÜRGAY

Kamu Mali Yapılanmasında Stratejik Yönetim; “Rigor Mortis” Sorunu ve Sürdürülebilir Etkinlik Faktörü Olarak Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı

79-81

Fırat ACIBUCA & Mehmet Sadık AYDIN

Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

82-83

Yusuf YAKŞİ

Tiksindirici Borç Doktrini Üzerine Bir Eleştiri

84-85

Reşat ARICA ; Mehmet Oğuz AŞAP & Osman S. SESLİOKUYUCU

Turistlerin Kripto Para Kullanımına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

86-96

 Yorumlar