Kayıtlar

USSMAK 2023 Bildiri Çağrısı /ICSPFR 2023 Call for Papers

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi, akademik etik ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Kongrenin bilim kurulunda farklı ülkelerden bilim insanları yer almakta ve kongreye gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra kongre programına ve bildiri kitaplarına dahil edilmektedir. Hakemler tarafından onaylanmayan çalışmalar kongrede yer almamaktadır. USSMAK’ta yer alan bildiriler Doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. USSMAK online ve sanal sunum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kongrede sunulan bildiriler kongrenin YouTube kanalında yayınlanmaktadır. Kongrenin yayın olanaklarını buradan inceleyebilirsiniz.  
En son yayınlar