Kayıtlar

Translate

USSMAK 2024 Bildiri Çağrısı /ICSPFR 2024 Call for Papers

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi, akademik etik ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Kongrenin bilim kurulunda farklı ülkelerden bilim insanları yer almakta ve kongreye gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra kongre programına ve bildiri kitaplarına dahil edilmektedir. Hakemler tarafından onaylanmayan çalışmalar kongrede yer almamaktadır. USSMAK’ta yer alan bildiriler Doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. USSMAK online ve sanal sunum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kongrede sunulan bildiriler kongrenin YouTube kanalında yayınlanmaktadır. Kongrenin yayın olanaklarını buradan inceleyebilirsiniz.  International Congress of Social, Political and Financial Researches is organized within the framework of academic ethical principles. There are scientists from different countries in the scientific committee of the congress, and the studies sent to the congress are included in the congress program and proceedings books after bei
En son yayınlar